návod H4

Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich produktů.

Abyste se lépe seznámili s tímto výrobkem, přečtěte si následující návod.

Položka
LED LENSER
7494 Led Lenser H4
7864 Led Lenser H4 Blister

Verze: 2.1

Baterie: 3 x AAA/ LR03/ Micro (1.5V DC)

Zapnutí a vypnutí svítilny

Tlačítko, které se nachází nad světlem, ovládá zapnutí a vypnutí svítilny. Délka pásky čelovky je nastavitelná.

Výměna baterií

Bateriové pouzdro je umístěno v zadní části svítilny. Je to proto, aby jeho váha byla při nošení svítilny rovnoměrně rozložena.

Pro výměnu baterií prosím odkryjte gumové víčko bateriového pouzdra. Vždy zásadně vyměňujte všechny baterie najednou. Vyndejte vybité baterie a zlikvidujte je v souladu s ekologickými předpisy. Pro správné vložení baterie do pouzdra se řiďte znaménky plus a mínus umístěnými na vnitřní straně pouzdra. Přitisknutím gumového víčka k plastové krabičce bateriové pouzdro opět zavřete.

Důležité

až budete vkládat do pouzdra nové baterie, řiďte se znaménky (+) a (-) umístěnými na vnitřní stěně pouzdra. Pokud vložíte baterie nesprávně, může dojít k poškození baterie, což může způsobit následnou explozi.

Baterie

Nikdy baterie nedobíjejte ani nepoužívejte dobité a vybité baterie současně. Vždy měňte všechny baterie najednou a používejte pouze vysoce kvalitní baterie stejného typu. Nepoužívejte, prosím, nabíjecí akumulátory nebo neoriginální baterky a to z důvodu, že tyto baterky nebo akumulátory mají menší vnitřní odpor a vyšší napětí. Proto při jejich použití bude svítilnou protékat vyšší proud, který zapříčiní spálení diodového čipu a svítilnu znehodnotí. Pokud nemáte v úmyslu svítilnu po delší dobu používat, vyjměte baterie, abyste předešli jejich případnému vytečení a tím poškození svítilny. Vybité baterie nesmí zůstat ve svítilně. Vyndejte vybité baterie a zlikvidujte je v souladu s ekologickými předpisy.

Příslušenství

Čelovku lze umístit do pouzdra na přenášení a následně jí použít jako klasickou svítilnu. Na pouzdře je chytrá svorka, kterou lze použít na opasky do šířky 60mm. V případě, že je pouzdro na opasku, můžete jí společně se svítilnou otáčet dle potřeby. Údržba a čištění Svítilnu i příslušenství čistěte suchým, měkkým, jemným hadříkem. Svítilnu nepoužívejte pokud je poškozená páska čelovky nebo jiný spojovací materiál (včetně elektrického kabelu).

Varování

Nesviťte nikomu přímo do očí. Pokud paprsek svítí přímo do očí, odvraťte se od něho. Nepoužívejte spolu se svítilnou žádné zvětšovací přístroje, které by mohly světelný paprsek více zesílit. V případě, že je svítilna použita komerčně, uživatel musí používat výrobek v souladu s místními zákony a předpisy