návod H3.2

Vážený spotřebiteli,

Děkujeme, že jste si vybral právě tento náš výrobek.

Pro lepší seznámení se s ním si prosím přečtěte následující pokyny.

Položka

7493 LED LENSER H3
7865 LED LENSER H3 Blister

Verze: 4.0

Baterie:
3x AAA/LR03/Micro (1.5 V DC) (Položka č.7721)

Uvedení výrobku do provozu
Pokud je čelovka zabalena v balíčku (TEST-IT clam pack), budete muset z výrobku odstranit bezpečnostní drátky. Nejprve odstraňte kryt bateriového pouzdra, potom zelený čip a vytáhněte nebo odstřihněte druhý připevněný drátek. Nakonec odstraňte čip, drátek a oranžové tlačítko. Pokud je svítilna zabalena v dárkovém balíčku,musíte odstranit sáček se silica gelem (ochrana proti vlhkosti při přepravě). Délka pásky čelovky je libovolně nastavitelná.

Zapnutí a vypnutí svítilny/funkce tlumeného světla (dim function)
Pro zapnutí či vypnutí svítilny stiskněte tlačítko na hlavě svítilny. Pro regulaci jasu svítilny použijte páčku umístěnou v horní části bateriového prostoru.

Výměna baterií
Bateriové pouzdro je umístěno v zadní části čelovky, aby byla váha při nasazení čelovky rovnoměrně rozložena. Až budete chtít baterie vyměnit, otevřete kryt bateriového pouzdra. Vždy měňte všechny baterie najednou. Pro správné vložení baterií se řiďte znaménky plus a mínus na vnitřní straně bateriového pouzdra. Potom víčko přitlačte zpátky k pouzdru.

Baterie
Nikdy baterie nedobíjejte ani neopoužívejte současně baterie vybité a nabité. Vždy měňte baterie najednou a používejte pouze vysoce kvalitní baterie stejného typu. Vzhledem k odlišným elektrickým hodnotám není povoleno používat akumulátory nebo baterie na vysoký proud. Nemáte-li v úmyslu svítilnu po delší dobu používat, baterie vyndejte, abyste předešli jejich vytečení a tím znehodnocení svítilny. Vybité baterie a akumulátory jsou nebezpečný odpad a musíte je zlikvidovat dle místních zákonů a předpisů.

Údržba a čištění
Svítilnu a příslušenství čistěte měkkým suchým hadříkem.

Důležité: až budete vkládat nové baterie, dejte pozor na polaritu (+) a (-), která je vyznačena uvnitř bateriového pouzdra. Pokud byste baterie vložili nesprávným způsobem, mohlo by dojít k explozi.

Varování
Nikdy nemiřte svítilnou nikomu přímo do očí. Pokud by se stalo, že by vám kužel světla zamířil přímo do očí, okamžitě odvraťte zrak. Nepoužívejte spolu se svítilnou žádné zvětšovací přístroje, které by paprsek světla zesílily. Pokud je svítilna použita pro komerční účely, její uživatel musí výrobek používat v souladu s místními zákony a předpisy.